Úterní opékání vuřtů na farním dvoře

Každý týden po úterní mši o prázdninách se scházíme na dvorku a děláme si agape. Zveme i návštěvníky Šumavy. Jsou teplé večery a vlaštovky si na nás už zvykly.

Publikováno 29. 7. 19 ve 14:35

Pěší pouť do Lštění

Po dlouhé době byla zase zima a lehce přeprchalo. Nad krajinou zavládl klid a konečně i trochu deště. Ve Lštění jsme potkali spoustu podobných bláznů jako my a spojili se s nimi ve slavení poutní mše svaté.

Publikováno 30. 4. 19 ve 9:07

Očekávání

Publikováno 7. 1. 19 ve 7:38

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29